Accesare Pacient Accesare Medic
Rezultate Online

Programari
021 9901

Consultanta Medicala Online

Consultanta Medicala Online

Cultatii casmb

Sa dam sanatate anilor!

Consult CASMB

Consult CASMB

Pachet inima sanatoasa

http://cmpanduri.ro/promotii

Panel cardiovascular

Panel cardiovascular

Regulament de participare la  Promotii

Sectiunea 1. Promotiile S.C Centrul Medical Panduri S.A  se desfasoara  exclusiv in perioada mentionata  pe canalele  de promovare ( flyere, anunturi, facebook, parteneri, etc)  in limita locurilor disponibile. Promotiile se adreseaza exclusiv pacientilor clinicilor Centrului Medical Panduri, astfel incat pretul platit este cel comunicat in fiecare promotie. Serviciile din promotie sunt disponibile  in  Clinicile Centrului Medical Panduri in intervalul orar mentionat in cadrul fiecarei promotii.

Definirea termenilor: Termenul promotie(i) inseamna orice eveniment, voucher, reducere, discount, campanie realizate de S.C Centrul Medical Panduri S.A.

Sectiunea 2. Modificarile Regulamentului :

 Centrul Medical Panduri isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament si/sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, prin intermediul clinicilor  si al site-ului www.cmpanduri.ro precum si pe pagina de Facebook Centrul Medical Panduri sau pe site-urile partenere.  Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

Pentru participare este necesara utilizarea cartii de identitate valabile. La promotii nu se pot cumula voucherele si alte discounturi oferite de Centrul Medical Panduri, astfel ca, pentru participarea la promotii, pretul platit de client trebuie sa fie pretul mentionat, dupa aplicarea discountului .

Sectiunea 3. Participarea la promotii

Participarea la promotii implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Dreptul de participare la promotii  apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Sectiunea 4. Definirea participantilor la promotii

Poate participa la promotie orice persoana fizica cu domiciliul in Romania  cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii promotiei, in conditiile prezentului Regulament. Minorii pot participa la aceasta promotie exclusiv insotiti de reprezentantul legal.

Sectiunea 5. Mecanismul promotiilor

5.1. Persoanele care doresc sa participe la promotie trebuie sa se prezinte in Clinicile Centrului Medical Panduri in perioada de desfasurare anuntata a fiecarei promotii, cu o programare via telefon sau email in prealabil.

5.2.La momentul efectuarii analizelor/ serviciilor medicale, participantului i se vor solicita datele de identificare al carui titular este in vederea verificarii indeplinirii conditiilor de participare la promotie.

5.3. In ziua programarii persoana respectiva se va prezenta in mod obligatoriu cu urmatoarele:

 (i) act de identitate;

5.4. Centrul Medical Panduri este raspunzator  doar de plata impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

5.5. Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii Regulamentului Campaniei , programare etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

Sectiunea 6. Participantii persoanele lipsite de capacitate juridica

In cazul in care pacientul care beneficiaza de promotie este o persoana lipsita de capacitate de discernamant, aceasta va fi supus testarii numai cu acordul si insotit de tutore/ reprezentantul/ ocrotitorul sau legal si este indreptatita  sa  intre in posesia rezultatului testarii prin intermediul tutorelui/ reprezentantului/ ocrotitorului sau legal.

Sectiunea 7. Litigii:

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Centrul Medical Panduri si participantii la promotii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din  Romania.

Sectiunea 8. Incetarea Promotiei

8.1.  Promotiile inceteaza la momentul expirarii perioadelor  de desfasurare, daca nu a intervenit prelungirea lor.

Promotiile pot inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa de a mai continua  promotiile.

8.2.Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament  si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.

Sectiunea 9. Forta Majora:

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

9.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la promotie, in Centrul Medical Panduri, pe www.cmpanduri.ro si pe pagina de Facebook Centrul Medical Panduri in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Sectiunea 10. Prelucrarea datelor personale

10.1 Prin prezentul, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la promotii si sa le utilizeze conform prezentului Regulament oficial si legislatiei in vigoare. Participantii la Campanie in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor.

Sectiunea 11. Regulamentul Oficial al promotiilor

Regulamentul Oficial al promotiilor este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiilor, la www.cmpanduri.ro, precum si in clinicile S. C Centrul Medical Panduri S.A. Neaccesarea tuturor serviciilor din promotii, din motive neimputabile Centrului Medical Panduri, nu confera dreptul participantului la promotie de a-i fi rambursata o parte din pretul achitat pentru pachetului de servicii medicale.